Środki do badań penetracyjnych i magnetyczno-proszkowych

Środki do badań penetracyjnych i magnetyczno-proszkowych

Zestaw penetrantów do badań spoin (PT)
Penetrant czerwony Diffu Therm (PT)
Wywoływacz Diffu Therm (PT)
Zmywacz Diffu Therm (PT)

Penetranty do badań spoin - metoda penetracji barwnej i fluorescencyjnej

 • Kategoria Środki do badań penetracyjnych i magnetyczno-proszkowych

Środki do badań spoin DIFFU-THERM są wykorzystywane przy metodzie penetracyjnej (PT) i magnetyczno-proszkowej (MT). Obydwie metody badań pozwalają na proste i szybkie wykrywanie nieciągłości. Badania magnetyczno – proszkowe można wykonywać tylko i wyłącznie na materiałach ferromagnetycznych.

PARAMETRY

 1. pojemność pojemnika: 500 ml
 2. rodzaj produktu:
  • puszki do badań penetracyjnych
   • penetrant, zmywacz i wywoływacz
   • penetrant fluorescencyjny, zmywacz, wywoływacz
  • środki do badań magnetyczno-proszkowych
   • podkład biały i zawiesina magnetyczna czarna
   • zawiesina magnetyczna fluorescencyjna
 3. producent: DIFFU-THERM – Niemcy
 4. Świadectwo PZH i atesty producenta są dostępne na życzenie klienta

Przebieg badania penetracyjnego spoin:

 1. Przygotowanie badanej powierzchni: dokładne oczyszczenie jej zmywaczem z wszelkich zabrudzeń (rdza, smar, oleje itp.) oraz wysuszenie
 2. Zastosowanie penetrantu na sprawdzanej powierzchni. Środek wniknie w ewentualne wady materiałowe, co pozwoli na ich późniejsze wykrycie
 3. Usunięcie nadmiaru penetrantu za pomocą wody lub zmywacza
 4. Zastosowanie wywoływacza. Wywoływacz spowoduje „wypłyniecie” penetranta z nieciągłości, dzięki czemu wszelkie wykryte nieciągłości staną się zauważalne
 5. Na koniec dokładnie czyścimy powierzchnię zmywaczem.

Środek penetracyjny firmy DIFFU-THERM ma zastosowanie w dwóch metodach badań: metodzie fluorescencyjnej i metodzie barwnej.

Metoda barwna polega na wykorzystaniu czerwonego penetranta, zmywacza oraz wywoływacza. Do otrzymania prawidłowych wyników niezbędne jest przeprowadzenie obserwacji w białym świetle o natężeniu min 500 luksów.

Metoda fluorescencyjna z kolei wykorzystuje fluorescencyjny proszek magnetyczny, by wywołać efekt fluorescencji. W tym celu konieczne jest wykorzystanie lamp UV. Zastosowane barwniki stają się widoczne pod wpływem promieniowania UV. Metoda ta jest nieco bardziej czuła od metody barwnej, chociaż wymaga odpowiedniego zaciemnienia stanowiska badawczego.

Penetranty do badań spoin DIFFU-THERM są zgodne z wymogami ASME Sekcja V Art.6, DIN 54152 cz.2, ASME E 165. Są też regularnie badane stosownie do przepisów ASME D808-63 i ASTM D129-64.

czytaj więcej

Środki do badań metodą magnetyczno - proszkową
Środki do badań metodą magnetyczno - proszkową
Środki do badań metodą magnetyczno - proszkową

Środki do badań metodą magnetyczno - proszkową

 • Kategoria Środki do badań penetracyjnych i magnetyczno-proszkowych

Metoda magnetyczno - proszkowa (MT) pozwala na szybkie i pewne wykrywanie wszelkich niejednorodności materiałowych w materiałach ferromagnetycznych, spowodowanych pęknięciami, niejednorodnościami struktury, obcymi wtrąceniami, nieciągłościami materiału. Metoda tą wykrywa się wady zlokalizowane na powierzchni (wady otwarte) lub bezpośrednio pod powierzchnią (wady zamknięte), dzięki czemu może być stosowana do elementów z cienkimi pokryciami galwanicznymi.

Do prowadzenia badań metodą magnetyczno - proszkową niezbędne są urządzenia magnesujące - defektoskopy magnetyczne.
Do wizualizacji wad stosowane są proszki ferromagnetyczne, w tym fluorescencyjne, w tym przypadku do prowadzenia badań niezbędne są dodatkowo lampy UV.

czytaj więcej