Badania przemysłowe

Firma Kalla wykonuje badania przemysłowe, gdzie wykorzystywane są różne metody badawcze i pomiarowe. Wykonujemy zarówno badania nieniszczące, gdzie wykorzystujemy badania wizualne, czyli oględziny zewnętrzne, badania ultradźwiękowe,badania penetracyjne, badania rentgenowskie czy też badania magnetyczno-proszkowe i endoskopowe. 
Oferujemy również badania niszczące, którą są niezwykle pomocne m.in. przy ocenie i kwalifikacji połączeń spawanych lub weryfikacji spawaczy. Personel Laboratorium KALLA Sp. z.o.o. specjalizuje się także w ocenie stanu technicznego obiektów oraz opracowywaniu specjalistycznych instrukcji czy procedur. Zapraszamy do kontaktu

 

 

Realizując Art. 32 c. pkt. 2 Prawa Atomowego podaje się do wiadomości poniższy komunikat: 

W związku z wykonywaną działalnością z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, informujemy, że pracownicy nie otrzymali dawek ponad dopuszczalne, nie było negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Brak narażenia ludzi z populacji na promieniowanie jonizujące. Brak uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska naturalnego w przeciągu ostatnich 12 miesięcy.