Badania ultradźwiękowe UT

Badania ultradźwiękowe spoin

Badania ultradźwiękowe UT

 • Kategoria Badania Nieniszczące NDT

Badania ultradźwiękowe (UT) są badaniami objętościowymi. W zależności od zastosowanych rodzajów fal umożliwia wykrywanie wewnętrznych jak i powierzchniowych i podpowierzchniowych nieciągłości. Badanie ultradźwiękowe możemy zastosować również do badania pomiarów grubości. Badanie umożliwia określenie umiejscowienia, rozmiaru oraz rodzaju nieciągłości w badanym materiale.

Zastosowania badań UT

Dzięki zastosowaniu badań ultradźwiękowych możemy wykrywać takie nieciągłości jak:

 • pęcherze, gniazda pęcherzy,
 • żużel,
 • przyklejenie brzegowe,
 • brak przetopu,
 • pęknięcie poprzeczne,
 • wyciek,

Badanie (UT) możemy zastosować przy wszystkich metalach i ich stopach, a także materiałów niemetalowych tj. tworzywa sztuczne, szkło, ceramika, beton.

Zalety Badań Ultradźwiękowych

 • Możliwość wykrywania nieciągłości o średnicy porównywalnej lub większej od długości fali.
 • Możliwość pomiaru grubości przy jednostronnym dostępie.
 • Możliwość badania bardzo długich lub grubych elementów — maksymalna długość, przez którą możliwe jest przepuszczenie ultradźwięków, to ponad 10 metrów.
 • Uniwersalność i skuteczność.
 • Szybkość badania – wyniki otrzymujemy bezpośrednio po wykonaniu badań.
 • Bezpośredniość wyników.
 • Gwarancja precyzyjnego zlokalizowania wad wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Możliwość wykrycia niebezpiecznych nieciągłości płaskich i wąskoszczelinowych, które byłyby trudne do rozpoznania metodą RT.

Wady Badań UT

 • >Możliwość wykrywania nieciągłości korzystnie zorientowanych względem wiązki fali (wyjątek badania metodą UT PA).
 • Czułość badania ograniczona przy chropowatej powierzchni.
 • Konieczne wysokie kwalifikacje badającego.
 • Niemożliwe badanie elementów bardzo małych – przy badaniu spoin grubość elementu większa bądź równa 8 mm.
 • Utrudnione badanie materiałów niejednorodnych lub gruboziarnistych

Przebieg Badania Metodą Ultradźwiękową

Podczas badania spoin do badanego obiektu wprowadza się fale ultradźwiękowe, czyli drgania mechaniczne o częstotliwości powyżej 20 kHz wytworzone przez głowicę ultradźwiękową (prostą lub skośną). Głowicę przykłada się do badanej powierzchni poprzez cienką warstwę wody, żelu, smaru lub oleju pełniącego funkcję ośrodka sprzęgającego. Głównym elementem konstrukcyjnym głowicy jest tzw. przetwornik piezoelektryczny. Przetwornik ten jest pobudzany za pomocą impulsów elektrycznych, których źródłem jest defektoskop ultradźwiękowy.

Wady materiałowe ocenia się na podstawie analizy parametrów fali po jej przejściu przez obiekt: amplitudy, fazy, widma i obwiedni. Istotą badań UT spoin jest odczyt sygnałów powstałych po przepuszczeniu fal przez badany obiekt. W wyniku badania powstaje tzw. sygnał przepuszczalny (technika przepuszczania) oraz sygnał odbity od nieciągłości (technika echa). Ten drugi możemy zaobserwować na ekranie oscyloskopu lub też w pamięci komputera sprzężonego defektoskopem.

--------

Wykonujemy badania ultradźwiękowe spoin, odlewów, odkuwek oraz ultradźwiękowe pomiary grubości (przy użyciu defektoskopów ultradźwiękowych lub grubościomierzy), możliwość wykonania UT PA.

Nasi inspektorzy posiadają certyfikat 2 stopnia wg PN-EN ISO 9712.

Zobacz inne Badania nieniszczące