Badania ultradźwiękowe

Badania ultradźwiękowe spoin

Badania ultradźwiękowe

 • Kategoria Badania Nieniszczące

Badania ultradźwiękowe (UT) są badaniami objętościowymi bazującymi na wykorzystaniu zjawisk, towarzyszących wytwarzaniu i rozchodzeniu się drgań mechanicznych do wykrycia nieciągłości w objętości danego materiału. Badanie umożliwia określenie umiejscowienia, wielkości oraz ilości niezgodności w badanym materiale.

Metoda badania ultradźwiękowego spoin pomoże w wykryciu różnych wewnętrznych i powierzchniowych niezgodności badanego elementu, takich jak:

 • pęknięcia;
 • wtrącenia;
 • rozwarstwienia;
 • zawalcowania;
 • niespawy;
 • przyklejenia itp.

Badanie spoin (UT) najszersze zastosowanie znalazło przede wszystkim do wykrywania wad w obiektach metalowych - głównie stalowych, ale również aluminiowych, miedzianych, ołowianych lub wykonanych z materiałów kompozytowych.

 

Zalety badań ultradźwiękowych

 • możliwość badania bardzo długich lub grubych elementów - maksymalna długość przez którą możliwe jest przepuszczenie ultradźwięków, to ponad 10 metrów;
 • uniwersalność i skuteczność;
 • szybkość badania – wyniki otrzymujemy bezpośrednio po wykonaniu badań;
 • bezpośredniość wyników;
 • gwarancja precyzyjnego zlokalizowania wad wewnętrznych i zewnętrznych;
 • możliwość wykrycia niebezpiecznych nieciągłości płaskich i wąskoszczelinowych, które byłyby trudne do rozpoznania metodą RT.

Opis badania metodą ultradźwiękową

Podczas badania spoin do badanego obiektu wprowadza się fale ultradźwiękowe, czyli drgania mechaniczne o częstotliwości powyżej 20 kHz wytworzone przez głowicę ultradźwiękową (prostą lub skośną). Głowicę przykłada się do badanej powierzchni poprzez cienką warstwę wody, żelu, smaru lub oleju pełniącego funkcję ośrodka sprzęgającego. Głównym elementem konstrukcyjnym głowicy jest tzw. przetwornik piezoelektryczny. Przetwornik ten jest pobudzany za pomocą impulsów elektrycznych, których źródłem jest defektoskop ultradźwiękowy.

Wady materiałowe ocenia się na podstawie analizy parametrów fali po jej przejściu przez obiekt: amplitudy, fazy, widma i obwiedni. Istotą badań UT spoin jest odczyt sygnałów powstałych po przepuszczeniu fal przez badany obiekt. W wyniku badania powstaje tzw. sygnał przepuszczalny (technika przepuszczania) oraz sygnał odbity od nieciągłości (technika echa). Ten drugi możemy zaobserwować na ekranie oscyloskopu lub też w pamięci komputera sprzężonego defektoskopem. 

Wykonujemy badania ultradźwiękowe spoin, odlewów, odkuwek oraz ultradźwiękowe pomiary grubości (przy użyciu defektoskopów ultradźwiękowych lub grubościomierzy)
Nasi inspektorzy posiadają certyfikat 2 stopnia wg PN-EN ISO 9712.

Zobacz inne Badania nieniszczące