O firmie

"KALLA" Sp. z o.o. powstała w 1997 w Katowicach, a celem jej założyciela było promowanie na polskim rynku nowoczesnych rozwiązań technicznych w dziedzinie badań nieniszczących (NDT) ze szczególnym uwzględnieniem badań wizualnych.

Dzięki wykwalifikowanej i twórczej kadrze pracowniczej w czasie kolejnych lat aktywności spółka rozwinęła swoją działalność usługową i handlową, a w związku z rosnącymi potrzebami rozbudowała infrastrukturę i zwiększyła zasoby personalne.

Obecnie "KALLA" Sp. z o.o. działa w obszarze badań nieniszczących oraz wznoszenia i kontroli instalacji procesowych. W spółce funkcjonują dział handlowy i dział techniczny, w ramach którego działa Laboratorium Badań Nieniszczących. Firma skupia się na kompleksowej obsłudze klienta, oferując nie tylko wykonywanie badań nieniszczących i wznoszenie instalacji procesowych, ale także usługi z nimi związane, jak sprzedaż urządzeń i środków DT, maszyn spawalniczych, serwis naprawczy sprzętu, szkolenia operatorów dostarczanych urządzeń oraz szeroko pojęte doradztwo techniczne.

"KALLA" Sp. z o.o. pracuje na terenie całego kraju oraz zagranicą. Klientami firmy są elektrownie, elektrociepłownie, wojsko, służby celne, zakłady farmaceutyczne, petrochemiczne, chemiczne, przemysł spożywczy, samochodowy i lotniczy oraz firmy świadczące usługi w zakresie badań nieniszczących. Oferta firmy nie ogranicza się jedynie do tych branż, ale jest skierowana do wszystkich jednostek zajmujących się kontrolą jakości, diagnozowaniem, badaniem stanu obiektów itp. bez względu na dziedzinę przemysłu.

 

Główne kierunki działalności "KALLA" Sp. z o.o.

  • Usługi w zakresie wykonywania defektoskopowych badań nieniszczących, (wizualnych, ultradźwiękowych, prądowirowych, penetracyjnych i magnetyczno-proszkowych i innych z nimi związanych), wykonywania okresowych przeglądów i napraw sprzętu defektoskopowego, pośrednictwa w naprawach, sprawdzeniu i kalibracji sprzętu do badań nieniszczących,
  • Usługi w zakresie budowy rurowych instalacji procesowych i spawania orbitalnego,
  • Handel towarami krajowymi i importowanymi (urządzenia techniczne i środki przeznaczone do badań nieniszczących, sprzęt i akcesoria spawalnicze),
  • Wynajem maszyn i urządzeń do badań nieniszczących oraz spawania orbitalnego,
  • Ekspertyzy techniczne i opracowanie dokumentacji obiektów technicznych poddanych badaniom oraz urządzeń przeznaczonych do dalszego sprawdzenia, naprawy, kalibracji.

 

KALLA" Sp. z o.o. wdrożyła w 2004 roku System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy EN ISO 9001. SZJ jest stosowany i doskonalony, co potwierdzono podczas kolejnych recertyfikacji w 2007, 2010, 2013 i 2016 roku

oraz Zintegrowany System Zarządzania SCC

Laboratorium Badań Nieniszczących KALLA spełnia kryteria PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i uzyskało Świadectwo Uznania II stopnia zgodnie z wymaganiami specyfikacji DT-L/95 przyznane przez Urząd Dozoru Technicznego w Poznaniu.

 

NIP 634-20-19-879
REGON 273442350
Kapitał zakładowy  50.000 PLN 
KRS 0000112238 Dokumentacja Spółki przechowywana w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydz. Gospodarczy

Kalla Logo

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami.

Kontakt