Badania wizualne złączy spawanych VT

Zdjęcie z oględzin elementu z widocznymi pęknięciami
Zdjęcia z badań wizualnych

Badania wizualne złączy spawanych VT

  • Kategoria Badania Nieniszczące NDT

Badania wizualne złączy spawanych VT (oględziny zewnętrzne) są podstawową nieniszczącą metodą badań przeznaczoną do wykrywania takich niedoskonałości konstrukcji spawanych jak:

  • wady kształtu;
  • odstępstwa wymiarowe;
  • niewłaściwy montaż;
  • nieciągłości powierzchni (pęknięcia, pory, podtopienia, przyklejenia itp.)
  • uszkodzenia eksploatacyjne (korozja, erozja zmęczeniowa, nieszczelność itp.)

 

Opis badań wzrokowych VT

Badania wizualne VT polegają na weryfikacji i oceny stanu powierzchni sprawdzanego elementu za pomocą nieuzbrojonego oka (badanie wizualne bezpośrednie) lub też przy pomocy oprzyrządowania optycznego, optoelektronicznego lub pomiarowego (badanie wizualne pośrednie). Ten rodzaj badań optycznych, zwanych również badaniami wizualnymi zdalnymi, jest wykorzystywany do oceny stanu powierzchni wewnętrznych lub zewnętrznych weryfikowanych obiektów, w przypadku których weryfikacja bezpośrednia nie jest możliwa. Ten rodzaj badań wymaga zastosowania specjalistycznego sprzętu optycznego, który umożliwi przegląd powierzchni trudnodostępnych. 

Proces badania wzrokowego złączy spawanych zaczyna się od rozpoznania testowanego obiektu oraz zapoznania się z wymaganiami jakościowymi. Następnie przygotowuje się powierzchnię elementu i dokładnie czyści ją z wszelkich zanieczyszczeń: zendry, żużlu, rdzy, tłuszczu, lakieru, środków do konserwacji itp. Następnie dobiera się właściwą metodę i aparaturę do badania, by następnie przejść do właściwych działań badawczych i sporządzenia raportu.

 

 

Zakres wizualnych badań złączy spawanych

Najczęściej badania te wykonuje się na złączach gotowych, jednak w razie potrzeby możliwe jest również przeprowadzenie następujących badań:

  • badanie wizualne przygotowania złączy spawanych,
  • badanie wizualne podczas spawania,
  • badania elementów spawanych po ich naprawie.

Nasza firma dysponuje szeroką gamą wyposażenia do badań wizualnych, poczynając od szkieł powiększających, spoinomierzy, lusterek inspekcyjnych, aż do mikroskopów, wideoendoskopów.

Nasze urządzenia pozwalają na przeprowadzenie kontroli instalacji o średnicy od 0,9 mm do 10 m, długość badanych przestrzeni od 30 m do 60 m (dotyczy sond 25 mm oraz 143 mm) z dostępem z obu stron.

Pracujemy na sprzęcie renomowanych firm: STORZ, OLYMPUS, EVEREST, VIZAAR. Inspektorzy wykonujący badania VT i endoskopowe posiadają certyfikat 2 stopnia wg PN-EN ISO 9712.

Zobacz inne Badania nieniszczące