Badania penetracyjne PT

Badania penetracyjne
Badanie PT na próbce
Zastosowanie penetrantu czerwonego na badanej powierzchni
Wyniki badań

Badania penetracyjne PT

 • Kategoria Badania Nieniszczące

Badania Penetracyjne PT w przemyśle

Badania penetracyjne (PT) należą do grupy badań nieniszczących, często stosowanych w praktyce przemysłowej ze względu na to, iż są prostą i szybką metodą pozwalającą na wykrywanie niezgodności powierzchniowych takich jak:

 • pęknięcia;
 • przyklejenia brzegowe;
 • zawalcowania;
 • rozwarstwienia;
 • niespawy;
 • porowatości, itp.

Tę metodę badań nieniszczących NDT stosuje się najczęściej po uprzednim wykonaniu badania wizualnego złączy spawanych, które wykaże wstępnie niezgodności spawalnicze. Niezgodności te należy koniecznie usunąć przed rozpoczęciem właściwego badania.

 

Zalety Badań Penetracyjnych

Głównymi zaletami tej metody jest stosunkowo łatwa ocena wskazań oraz prosty i tani osprzęt. Metodę tą można stosować do materiałów nieporowatych takich jak:

 • stal;
 • staliwo;
 • żeliwo;
 • metale nieżelazne;
 • ceramika;
 • innych materiałów nieporowatych, które są obojętne na oddziaływanie mediów badawczych.

 

Do innych zalet tej metody badań zaliczamy:

 

 • prostotę i szybkość jej przeprowadzania;
 • nie wymaga wysokich kwalifikacji;
 • pozwala na wykrycie nieciągłości już od rozmiaru ok. 0,001 mm;
 • jest stosowana do sprawdzania wyrobów i materiałów o różnych kształtach i rozmiarach;
 • wysoka skuteczność;
 • niskie koszty;
 • możliwość automatyzacji badań.

Badania te wykonywane są również do kontroli części lub elementów łącznych, wykonanych z materiałów ferromagnetycznych i nieferromagnetycznych, które nie mogą być przebadane metodą magnetyczną.
Najczęściej do w metodzie penetracyjnej stosuje się penetranty barwne (czerwone) lub fluorescencyjne. Analiza powierzchni badanego obiektu pozwala na ocenę bezpieczeństwa konstrukcji jeszcze na etapie produkcji lub też już w trakcie eksploatacji.

 

Przebieg badania 

Jeszcze przed rozpoczęciem właściwego badania odpowiednio przygotowujemy sprawdzaną powierzchnię. Powierzchnia musi być dokładnie oczyszczona (rdzy, smary, oleje itp.) i wysuszona. Dopiero wtedy możemy nanieść na nią właściwy penetrant, który wnikając w wady materiałowe, pozwala na ich wykrycie. W przypadku gdy zostanie zastosowany penetrant fluorescencyjny, w celu wywołania zjawiska fluorescencji, a tym samym ujawnienia nieciągłości powierzchni (nieciągłości spawalniczych) badanego materiału, stosuje się lampy o promieniowaniu ultrafioletowym.

Trzecim krokiem jest usunięcie ewentualnego nadmiaru penetranta z badanego elementu (tak by pozostała jedynie ta część penetranta, która wniknęła w otwory powierzchniowe) i zastosowanie wywoływacza. Wywoływacz wchłonie pozostały w nieciągłościach powierzchniowych penetrant, przez co pojawią się zauważalne wskazania nieciągłości.

Podczas analizy wyników badania należy też mieć na uwadze temperaturę sprawdzanego elementu, która nie powinna być zbyt wysoka, oraz na wszelkie wady powstałe na jego powierzchni. Obydwa czynniki mogą utrudnić właściwy odczyt wyników.

Aby uniknąć zużycia materiału w nieciągłościach badanego komponentu, badania penetracyjne PT przeprowadzamy przed wykonaniem badań magnetyczno-proszkowych oraz ultradźwiękowych.

Do przeprowadzania badań używamy środków Niemieckiej firmy Diffu-Therm.

Nasi inspektorzy posiadają certyfikat 2 stopnia wg PN-EN ISO 9712 oraz mają niezbędną wiedzę z zakresu obowiązujących norm, przepisów prawnych i wymogów technicznych.

 

Zobacz inne Badania nieniszczące