Sprzęt do badań wizualnych

Sprzęt do badań wizualnych

Celem badań wizualnych jest ocena stanu powierzchni (np.: zmiany korozyjne czy erozyjne, pęknięcia), kontrola odchyłek kształtu, połączeń (zwłaszcza spawanych), jak również kontroli obiektu po jego naprawie. W ofercie posiadamy następujący sprzęt do przeprowadzania badań wizualnych: wideoendoskopy, fiberoskopy, boroskopy oraz zestawy podświetlanych lusterek inspekcyjnych