Aparatura do badań prądowirowych

Aparatura do badań prądowirowych

Prądy wirowe w NDT

 • Kategoria Aparatura do badań prądowirowych

Metoda prądów wirowych jest metodą powierzchniową i pozwala na bardzo precyzyjną ocenę stanu badanego materiału, występujących nieciągłości w postaci np. pęknięć, ubytków erozyjnych lub korozyjnych, ocenę ich wielkości oraz głębokości.

Wykrywanie wad materiałowych w obiektach metalowych (ferromagnetycznych i nieferromagnetycznych):

 • produkcja metali (wady materiałowe i strukturalne, nieciągłości )
 • proces wytwarzania obiektów metalowych (kontrola jakości )
 • obiekty metalowe znajdujące się w eksploatacji

Pomiary:

 • przewodności elektrycznej metali nieferromagnetycznych
 • grubości powłok metalowych i niemetalowych na obiektach metalowych
 • orientacji i wielkości wady

Sortowanie metali ze względu na:

 • skład chemiczny
 • identyfikację stopu
 • wpływ obróbki cieplnej

Zalety badania metodą prądów wirowych

 • Wysoka czułość na wykrywanie nawet bardzo niewielkich wad.
 • Nie ma szkodliwego wpływu na obiekt.
 • Bez konieczności przygotowywania powierzchni (np. usuwania farby).
 • Nie występuje zagrożenie radiologiczne.
 • Bez środka sprzęgającego.
 • Duża prędkość badania.
 • Niski koszt badań.
 • Możliwość pracy pod wodą.
 • Możliwość współpracy z PC (przesyłanie i przetwarzanie danych).
 • Metoda przyjazna środowisku naturalnemu.
 • Zastosowanie również w zautomatyzowanych systemach kontroli jakości.

czytaj więcej

Defektoskopy do badań metodą prądów wirowych

Przenośne defektoskopy prądowirowe

 • Kategoria Aparatura do badań prądowirowych

Nortec(R) 600  - linia defektoskopów prądowirowych. Współpraca z napędami sond obrotowych, pojedyncza lub podwójna częstotliwość pracy, cyfrowy pomiar przewodności oraz możliwość pomiaru warstwy ochronnej, stawia firmę Olympus NDT na pozycji lidera w dziedzinie badań NDT. Innowacyjna konstrukcja, ergonomiczna klawiatura czyni je bardzo prostymi w obsłudze.

czytaj więcej

Skanery obrotowe do badań otworów

Skanery obrotowe do badań otworów

 • Kategoria Aparatura do badań prądowirowych

Rodzina skanerów - Olympus NDT oferuje pięć modeli skanerów do sond obrotowych współpracujących z urządzeniami Nortec(R) 2000S, Nortec(R) WorkStation i PowerStation.

czytaj więcej

Sondy prądowirowe

Sondy prądowirowe

 • Kategoria Aparatura do badań prądowirowych

Sondy Nortec do defektoskopów prądowirowych produkowane są przez firmę Olympus NDT w Kennewick, WA. Charakteryzują się one dużą wytrzymałością oraz optymalnymi parametrami. Obecnie posiadamy w ofercie kilkaset typów sond, a ponadto istnieje możliwość stworzenia sondy odpowiadającej indywidualnym potrzebom klienta.

czytaj więcej