Prądy wirowe w NDT

 • Kategoria Aparatura do badań prądowirowych

Metoda prądów wirowych jest metodą powierzchniową i pozwala na bardzo precyzyjną ocenę stanu badanego materiału, występujących nieciągłości w postaci np. pęknięć, ubytków erozyjnych lub korozyjnych, ocenę ich wielkości oraz głębokości.

Wykrywanie wad materiałowych w obiektach metalowych (ferromagnetycznych i nieferromagnetycznych):

 • produkcja metali (wady materiałowe i strukturalne, nieciągłości )
 • proces wytwarzania obiektów metalowych (kontrola jakości )
 • obiekty metalowe znajdujące się w eksploatacji

Pomiary:

 • przewodności elektrycznej metali nieferromagnetycznych
 • grubości powłok metalowych i niemetalowych na obiektach metalowych
 • orientacji i wielkości wady

Sortowanie metali ze względu na:

 • skład chemiczny
 • identyfikację stopu
 • wpływ obróbki cieplnej

Zalety badania metodą prądów wirowych

 • Wysoka czułość na wykrywanie nawet bardzo niewielkich wad.
 • Nie ma szkodliwego wpływu na obiekt.
 • Bez konieczności przygotowywania powierzchni (np. usuwania farby).
 • Nie występuje zagrożenie radiologiczne.
 • Bez środka sprzęgającego.
 • Duża prędkość badania.
 • Niski koszt badań.
 • Możliwość pracy pod wodą.
 • Możliwość współpracy z PC (przesyłanie i przetwarzanie danych).
 • Metoda przyjazna środowisku naturalnemu.
 • Zastosowanie również w zautomatyzowanych systemach kontroli jakości.