Środki do badań metodą magnetyczno - proszkową

Środki do badań metodą magnetyczno - proszkową
Środki do badań metodą magnetyczno - proszkową
Środki do badań metodą magnetyczno - proszkową
  • Kategoria Środki do badań penetracyjnych i magnetyczno-proszkowych

Metoda magnetyczno - proszkowa (MT) pozwala na szybkie i pewne wykrywanie wszelkich niejednorodności materiałowych w materiałach ferromagnetycznych, spowodowanych pęknięciami, niejednorodnościami struktury, obcymi wtrąceniami, nieciągłościami materiału. Metoda tą wykrywa się wady zlokalizowane na powierzchni (wady otwarte) lub bezpośrednio pod powierzchnią (wady zamknięte), dzięki czemu może być stosowana do elementów z cienkimi pokryciami galwanicznymi.

Do prowadzenia badań metodą magnetyczno - proszkową niezbędne są urządzenia magnesujące - defektoskopy magnetyczne.
Do wizualizacji wad stosowane są proszki ferromagnetyczne, w tym fluorescencyjne, w tym przypadku do prowadzenia badań niezbędne są dodatkowo lampy UV.