Penetranty do badań spoin - metoda penetracji barwnej i fluorescencyjnej

 • Strona główna
 • Penetranty do badań spoin - metoda penetracji barwnej i fluorescencyjnej
Zestaw penetrantów do badań spoin (PT)
Penetrant czerwony Diffu Therm (PT)
Wywoływacz Diffu Therm (PT)
Zmywacz Diffu Therm (PT)
 • Kategoria Środki do badań penetracyjnych i magnetyczno-proszkowych

Środki do badań spoin DIFFU-THERM są wykorzystywane przy metodzie penetracyjnej (PT) i magnetyczno-proszkowej (MT). Obydwie metody badań pozwalają na proste i szybkie wykrywanie nieciągłości. Badania magnetyczno – proszkowe można wykonywać tylko i wyłącznie na materiałach ferromagnetycznych.

Dostępne zestawy produktów:

Puszki do badań penetracyjnych

Zestawy preparatów do przeprowadzania badania penetracyjnego metodą barwną lub fluorescencyjną.

Producent: DIFFU-THERM – Niemcy

Pojemność pojemnika: 500 ml

Produkty do metody barwnej:

 • Penetrant czerwony
 • Zmywacz
 • Wywoływacz

Produkty do metody fluorescencyjnej:

 • Penetrant czerwony
 • Zmywacz
 • Wywoływacz

Zapytaj o ofertę

Środki do badań magnetyczno-proszkowych

Zestaw produktów do przeprowadzania badań metodą magnetyczno-proszkową.

Producent: DIFFU-THERM – Niemcy

Pojemność pojemnika: 500 ml

Produkty:

 • Podkład biały
 • Proszek magnetyczny czarny
 • Zawiesina magnetyczna fluorescencyjna

Zapytaj o ofertę

Penetranty do badań spoin DIFFU-THERM są zgodne z wymogami ASME Sekcja V Art.6, DIN 54152 cz.2, ASME E 165. Są też regularnie badane stosownie do przepisów ASME D808-63 i ASTM D129-64.

Świadectwo PZH i atesty producenta są dostępne na życzenie klienta.

Przebieg badania penetracyjnego spoin:

 1. Przygotowanie badanej powierzchni: dokładne oczyszczenie jej zmywaczem z wszelkich zabrudzeń (rdza, smar, oleje itp.) oraz wysuszenie
 2. Zastosowanie penetrantu na sprawdzanej powierzchni. Środek wniknie w ewentualne wady materiałowe, co pozwoli na ich późniejsze wykrycie
 3. Usunięcie nadmiaru penetrantu za pomocą wody lub zmywacza
 4. Zastosowanie wywoływacza. Wywoływacz spowoduje „wypłyniecie” penetranta z nieciągłości, dzięki czemu wszelkie wykryte nieciągłości staną się zauważalne
 5. Na koniec dokładnie czyścimy powierzchnię zmywaczem.

Środek penetracyjny firmy DIFFU-THERM ma zastosowanie w dwóch metodach badań: metodzie fluorescencyjnej i metodzie barwnej.

Metoda barwna polega na wykorzystaniu czerwonego penetranta, zmywacza oraz wywoływacza. Do otrzymania prawidłowych wyników niezbędne jest przeprowadzenie obserwacji w białym świetle o natężeniu min 500 luksów.

Metoda fluorescencyjna z kolei wykorzystuje fluorescencyjny proszek magnetyczny, by wywołać efekt fluorescencji. W tym celu konieczne jest wykorzystanie lamp UV. Zastosowane barwniki stają się widoczne pod wpływem promieniowania UV. Metoda ta jest nieco bardziej czuła od metody barwnej, chociaż wymaga odpowiedniego zaciemnienia stanowiska badawczego.