Spawanie orbitalne instalacji procesowych

Spawanie orbitalne instalacji procesowych to proces technologiczny, który zrewolucjonizował łączenie rur ze stali szlachetnych, takich jak rury w instalacjach bioprocesowych. Instalacje takie zastosowanie znalazły m.in. w przemysłach: chemicznym, spożywczym, farmaceutycznym, biotechnologicznym, lotniczym i kosmicznym. Podczas spawania orbitalnego elementy spawane pozostają nieruchomo zamontowane w głowicy urządzenia spawalniczego, a łuk przemieszcza się wokół łączonych elementów. Po ustawieniu odpowiednich parametrów współpraca sterownika, źródła prądu spawalniczego i głowicy spawalniczej zapewnia wysoką jakość spoin z niemal idealnie gładkim licem. Takie spoiny spełniają wszelkie wymagania stawiane instalacjom bioprocesowym. Cały proces jest całkowicie automatyczny i pozwala na wykonanie wielu identycznych spoiw wysokiej jakości, które nie wymagają dodatkowej obróbki. Po stronie operatora spawarki pozostaje jednak dokładne przygotowanie nastawy i regulacja urządzenia. Również odpowiednie przygotowanie spawanego materiału ma ogromne znaczenie w tym procesie.

spawanie orbitalne instalacji procesowych

Opis procesu spawania orbitalnego instalacji procesowych

Przy pomocy spawania orbitalnego tworzy się połączenia doczołowe typu rura-rura, rura z dnem sitowym, lub rura z formą (kolano/kołnierz). Proces ten wykonywany jest w miejscu instalacji, dzięki zastosowaniu specjalnych obejm zakładanych na elementy spawane. Oczywiście oprócz użycia samej głowicy spawalniczej należy jeszcze doprowadzić źródło prądu, oraz ewentualnie podajnik zimnego drutu.

Do spawania orbitalnego rur z tworzyw szlachetnych wykorzystywana jest metoda TIG, która pozwala na wysoką kontrolę jeziorka spawalniczego, a także uzyskiwanie spoiny o wysokiej jakości w powtarzalnym procesie spawania. Jeziorko spawalnicze osłaniane jest nieaktywnym gazem ochronnym i najczęściej jest to argon. W tej metodzie łuk elektryczny wytwarzany jest pomiędzy nietopliwą elektrodą wolframową, a materiałem spawanym. Stosuje się techniki spawania z dodatkowym spoiwem, lub bez. Podczas spawania orbitalnego instalacji procesowych metodą TIG wykorzystywana jest technika pulsacji prądu, dzięki której zmniejszana jest ilość dostarczanego ciepła, co powoduje, że zmniejszona zostaje strefa przegrzania materiału, a łuk spawalniczy jest stabilny i przewężony.

Spawanie orbitalne to metoda, która pozwala na wyeliminowanie czynnika ludzkiego, który jest najczęstszym powodem występowania tzw. niezgodności spawalniczych. Innymi równie ważnymi zaletami tej technologii są:

 • - uzyskiwanie wysokiej jakości spoin bez konieczności ich dodatkowej obróbki;

 • - automatyzacja i powtarzalność parametrów spawania;

 • - szybkość i precyzja wykonania; wydruki parametrów spawania;

 • - kompletna ochrona spoiny przez gaz osłonowy;

 • - możliwość wydruków etykiet spoiny;

 • - wysokie bezpieczeństwo procesu spawania.

Spawanie instalacji procesowych

Jedną z naszych specjalności jest spawanie orbitalne instalacji procesowych, które wykonane zostały ze stali nierdzewnej.

Dzięki stosowaniu urządzeń najnowszej generacji oraz wykwalifikowanym i doświadczonym operatorom, oferujemy usługi na najwyższym poziomie. Ofertę naszą kierujemy szczególnie do firm zajmujących się budową instalacji:

 • - przemysłu farmaceutycznego,

 • - przemysłu spożywczego,

 • - przemysłu chemicznego,

 • - browarnictwa,

 • - przemysłu lotniczego,

 • - przetwórstwa wód.

Bardzo wysokie wymagania jakościowe połączeń spawanych w wyżej wymienionych gałęziach przemysłu, powodują że często jedyną akceptowaną przez inwestorów metodą spawania jest właśnie automatyczne spawanie orbitalne. Firmom nie mającym do tej pory do czynienia ze spawaniem orbitalnym, proponujemy doradztwo w doborze materiałów i nie tylko.