Oświadczenie dot. Covid-19

Drodzy Klienci,

W tym jakże trudnym dla nas wszystkich okresie firma  Kalla Sp. z o.o. pozostaje do Państwa pełnej dyspozycji.

Godziny naszej pracy uległy nieznacznej zmianie:
Dział handlowy 8.00 do 15.00.
Laboratorium NDT 7.00 do 15.00

Dział handlowy realizuje wysyłkę sprzętu NDT i środków chemicznych, jak i spawarek oraz akcesoriów z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa i higieny.

Prezentacje oraz przekazywanie naszych produktów u klienta odbywają się z uwzględnieniem należytych procedur bezpieczeństwa obowiązujących w siedzibie klienta.

Serwis sprzętu spawalniczego jak i NDT funkcjonuje bez zmian, w godzinach otwarcia firmy.

Z racji zagrożenia epidemiologicznego nasi pracownicy, w szczególności pracownicy laboratorium NDT przestrzegają najważniejszych procedur bezpieczeństwa:

  • zachowujemy odpowiedni dystans w trakcie spotkań i realizowanych inspekcji;
  • realizujemy pracę zdalną w przypadkach kiedy tylko jest to możliwe;
  • spotkania realizujemy obecnie przez wideorozmowy, telekonferencje;
  • stosujemy odpowiednie do obecnych warunków środki ochrony osobistej;
  • informujemy naszych kontrahentów odnośnie działań, jakie przedsięwzięliśmy względem bezpieczeństwa.

Przestrzegając zasad bezpieczeństwa, jesteśmy w stanie realizować powierzone nam zlecenia wciąż z wymaganą dokładnością i jednocześnie dbając o nasze zdrowie!