Badania rentgenowskie RT

Badania rentgenowskie
Badania rentgenowskie
Badania rentgenowskie
Badania rentgenowskie
Badania rentgenowskie

Badania rentgenowskie RT

  • Kategoria Badania Nieniszczące NDT

Badania radiologiczne RT – są badaniami objętościowymi wykorzystującymi promieniowanie rentgenowskie za pomocą, których możemy wykryć nieciągłości wewnątrz, pod powierzchnią i na powierzchni badanego obiektu:

  • braki przetopów (spoiny)
  • zażużlenia
  • porowatość
  • pustki
  • wtrącenia

Badania wykonywane są przy użyciu lampy rentgenowskiej (promieniowanie X) lub sztucznych źródeł promieniowania jak Selen Se-75, Iryd Ir-192 (promieniowanie Gamma).

Podczas wykonywania badań wymagane jest wygrodzenie strefy bezpieczeństwa.

Inspektorzy wykonujący badania rentgenowskie posiadają certyfikat 2 stopnia wg PN-EN ISO 9712.

 

Realizując Art. 32 c. pkt. 2 Prawa Atomowego podaje się do wiadomości poniższy komunikat:

W związku z wykonywaną działalnością z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, informujemy, że pracownicy nie otrzymali dawek ponad dopuszczalne, nie było negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Brak narażenia ludzi z populacji na promieniowanie jonizujące. Brak uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska naturalnego w roku 2021.

 

Zobacz inne Badania nieniszczące