Wybór metody badań nieniszczących NDT

Wybór metody badań nieniszczących NDT
17 lis

Wybór metody badań nieniszczących NDT

Firma Kalla specjalizuje się w przeprowadzaniu następujących badań nieniszczących NDT:

 • badania wizualne VT,
 • badania ultradźwiękowe UT,
 • badania penetracyjne PT,
 • badania rentgenowskie RT (radiologiczne lub radiograficzne),
 • badania magnetyczno-proszkowe MT.

Wszystkie stosuje się do wykrywanie niezgodności materiałowych oraz określania jakości ich wykonania, trwałości oraz bezpiecznego wykorzystania. W poniższych tabelach przedstawimy, co decyduje o wyborze konkretnych metod badań nieniszczących.

 

 

Wybór metody badań do kontroli złączy spawanych

 

ZASTOSOWANIE METODY BADANIA
Wizualne Penetracyjne Magnetyczno-proszkowe Rentgenowskie Ultradźwiękowe
Wykrywanie nieciągłości Tak Tak Tak Tak Tak
Określenie położenia nieciągłości Tak Tak Tak Ograniczone Tak
Szacowanie rozmiarów nieciągłości Ograniczone NieOgraniczone Ograniczone Ograniczone
Badane właściwości fizyczne Barwa, kontrast, jaskrawość Kapilarność Pole magnetyczne Zdolność do absorbcji Zdolność do odbijania fal

 

 

Wykorzystanie badań nieniszczących do odnajdywania nieciągłości z podziałem na ich rodzaje

 

WYKRYWANE NIECIĄGŁOŚCI Wizualne Penetracyjne Magnetyczno-proszkowe Rentgenowskie Ultradźwiękowe
Brak przetopu Ograniczone NieOgraniczone TakTak
Pęcherze Nie Nie Nie Tak Ograniczone
Pęknięcia Ograniczone Ograniczone Ograniczone Ograniczone Tak
Podtopienia Tak Nie Nie Tak Ograniczone
Przyklejenia Nie Nie Ograniczone Ograniczone Tak
Wgłębienia, wklęśnięcia, nierówności lica Tak Nie Nie Tak Nie
Wtrącenia obcego metalu Nie Nie Nie Ograniczone Ograniczone
Wtrącenia żużla Nie Nie Nie Tak Ograniczone
Wycieki Ograniczone Nie Nie Tak Nie

 

 

Czynnik materiałowy

W zależności od materiału obiektu stosujemy różne metody badań NDT. W przypadku stali ferrytycznych będzie to badanie wizualne, magnetyczno-proszkowe oraz penetracyjne. Natomiast dla stali austenitycznych, aluminium, niklu, miedzi i tytanu stosowane są wyłącznie metoda wizualna oraz penetracyjna.

 

 

Zalety i wady poszczególnych metod

 

METODA ZALETY WADY
Wizualna
 • - Uniwersalna,
 • - tania,
 • - nie wymaga wielkich kwalifikacji
 • - Spora niepewność wyników,
 • - konieczność zastosowania przyrządów optycznych,
 • - badana powierzchnia musi być czysta
Penetracyjna
 • - Wykrywa wszystkie nieciągłości w pojedynczym badaniu,
 • - tania,
 • - nie wymaga wielkich kwalifikacji
 • - Wykrywa wyłącznie nieciągłości na powierzchni,
 • - trudne lub niemożliwe badanie powierzchni chropowatych,
 • - badana powierzchnia musi być czysta
Magnetyczno-proszkowa
 • - Tania,
 • - nie wymaga wielkich kwalifikacji,
 • - można badać materiał z cienkim pokryciem galwanicznym
 • - Wykrywa wyłącznie nieciągłości powierzchniowe lub podpowierzchniowe,
 • - stosuje się tylko do materiałów ferromagnetycznych,
 • - konieczność rozmagnesowania po badaniach materiałów twardych magnetycznie
Rentgenowska
 • - Możliwość jednoczesnego badania sporych powierzchni,
 • - skuteczna do wykrywania nieciągłości wewnętrznych
 • - Droga,
 • - wymaga wysokich kwalifikacji,
 • - brak możliwości określenia głębokości nieciągłości
Ultradźwiękowa
 • - Skuteczna do wykrywania płaskich nieciągłości wewnętrznych
 • - Droga,
 • - wymaga wysokich kwalifikacji,
 • - badana powierzchnia nie może być chropowata

Podstawą skuteczności przeprowadzanych badań jest dobór odpowiedniej do nich metody. Jak widać na podstawie danych przedstawionych w tabelach, każdą z nich wybiera się z uwzględnieniem najróżniejszych uwarunkowań. Podsumowując, wybór właściwej metody badań nieniszczących NDT zależy przede wszystkim od następujących czynników:

 • rodzaju i stanu materiału,
 • kształtu elementu, dostępności badanego obszaru oraz rodzaju i stanu nawierzchni,
 • metody wykonania spoin,
 • rodzaju złącza spawanego i jego rozmiarów,
 • spodziewanych typów niezgodności oraz ich umiejscowienia.